• 09904823436

خبرهای تیداپارس

بذرکار مکانیزه گلخانه جهت تولید نشا صنعتی

نصب و راه اندازی خط کامل بذرکار گلخانه تیداپارس در گلخانه نشا سیستان و بلوچستان

یک دستگاه بذرکار گلخانه مکانیزه و تمام اتوماتیک تولید گروه صنعتی تیداپارس جهت تولید مکانیزه نشا در گلخانه های استان سیستان و…