• 09904823436

سرند دوار پیوسته

سرند دوار پیوسته: سرند یا الک یا غربال، برای جداسازی ذرات با سایزهای مختلف استفاده می شود. سرندها در انواع مختلف با ویژگی های متفاوت ساخته می شوند و در بسیاری از صنایع کاربرد دارند. سرند دوار تیداپارس جهت کاربری در کشاورزی طراحی و ساخته شده است.

سرند دوار پیوسته تیداپارس جهت یکسان سازی دانه های خاک و بستر کشت و همچنین جدا کردن موادی چون برگ و ذرات چوب . . . از خاک استفاده می شود.

سرند دوار پیوسته تیداپارس

سرند گردان یا دوار که قدمت زیادی دارد، سرند استوانه ای شکلی است که به صورت افقی حول محور خود دوران می کند. بار ورودی (مواد بستر کشت) از یک سوی استوانه وارد آن شده، در اثر پره های داخل بدنه سرند و همچنین حرکت دورانی آن برروی سطح سرند توزیع می شود و به سمت انتهای دیگر استوانه جریان می یابد.

در طول مسیر و بدنه سرند، مش بندی با سایزهای مختلف وجود دارد که ذرات بر اساس سایز از خروجی های مختلف خارج شده و از هم جدا می شوند.

سرند دوار پیوسته، از سری تجهیزات مخلوط کن و پرکن کشاورزی تیداپارس

 

سرند دوار پیوسته تیداپارس برای جداسازی اجزای بستر کشت بر اساس سایز، طراحی و ساخته شده است. 

♦ جداسازی در پنج سایز مختلف (پنج مش بندی)

سرند در پنج سایز مختلف
سرند پیوسته دارای مش بندی متفاوت برای سایزهای مختلف
پیوستگی جریان خاک و بسترکشت

سرند دوار پیوسته برای جداسازی سریع ذرات بستر کشت بر اساس سایز

 

این ماشین برای جداسازی ترکیب بستر کشت در اندازه های مختلف استفاده می شود. مناسب برای تولیدکنندگان خاک، خاک ترکیبی گلدان و تولیدکنندگان کود

بستر کشت در این ماشین بصورت پیوسته در حرکت است، موارد از ورودی دستگاه سرند در مخزن وارد شده و در طول سرند ذرات بر اساس سایزهای مختلف از یکدیگر جدا می شوند.

 

مش بندی بدنه در چند سایز

جداسازی ذرات بستر کشت بر اساس اندازه

چرخ حامل برای جابجایی آسان دستگاه در محل

کاور بدنه، برای بهبود کیفیت ارگونومی دستگاه

جریان ورودی و خروجی به سرند بصورت پیوسته

افزایش سرعت کار و کاهش نیروی کارگری

ماشین سرند برای جداسازی ذرات خاک
سرند دوار پیوسته تیداپارس برای سرند کردن انواع خاک