• 09904823436
معرفی و آموزش ماشین ها و فناوری های کشت نشایی در دوره ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز

معرفی فناوری های کشت نشایی-آموزش کارشناسان جهاد کشاورزی البرز

آموزش کارشناسان جهاد کشاورزی استان البرز

در دوره آموزش ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی البرز، انواع ماشین ها و فناوری های کشت نشایی توسط سرکار خانم مهندس فائقه اصانلو مدیر عامل تیداپارس، برای کارشناسان جهاد بطور کامل آموزش داده شد و معرفی گردید.

 

جلسه اول دوره ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان البرز در مرکز آموزش عالی امام خمینی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ برگزار گردید. در این جلسه به چگونگی ارتباط بین سازمان جهاد کشاورزی و تولیدکنندگان حوزه کشاورزی پرداخته شد. 

کارشناسان جهاد پرسش ها و نقطه نظراتشان را با خانم مهندس در میان گذاشتند و راهنمایی ها را دریافت کردند….

 

تصاویری از آموزش کارشناسان جهاد کشاورزی استان البرز

جلسه اول دوره ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان البرز در مرکز آموزش عالی امام خمینی
جلسه اول آموزش ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان البرز در مرکز آموزش عالی امام خمینی

 

معرفی و آموزش ماشین ها و فناوری های کشت نشایی
معرفی و آموزش ماشین ها و فناوری های کشت نشایی

 

آموزش پرسنل جهاد البرز در برنامه و رسالت تیداپارس
آموزش پرسنل جهاد البرز در برنامه و رسالت تیداپارس

 

 

تولیدات تیداپارس در سه دسته اصلی ماشین های گلخانه، ماشین های زراعی و باغی و ماشین های صنعتی طبقه بندی می شوند. در این جلسه پروسه کشت بذر به روش دستی در مقایسه با کشت مکانیزه توسط بذرکار سینی نشا تیداپارس بیان شد و همچنین مقایسه کامل و جامع بین بذرکار سینی نشا خارجی و بذرکار گلخانه تیداپارس صورت گرفت. ویژگی های نسل جدید دستگاه های بذرکار سینی نشا خدمت کارشناسان جهاد بیان گردید. 

 

تیداپارس همواره رسالت خود را در ارائه کیفیت و رضایت خاطر گلخانه داران می داند.

 

جلسه اول دوره ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز
جلسه اول دوره ضمن خدمت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

 

 

موضوع: ماشین ها و فناوری های کشت نشایی
مدرس: فائقه اصانلو

 

محیط زیست، حفاظت از آب و خاک ایران و آموزش گلخانه دارن از مهمترین اهداف و رسالت های تیداپارس است.

 

اشتراک گذاری :

قسمت دیدگاه بسته شده است.