• 09904823436

ماشین های پرکن

پرکن بسترکشت نیمه اتوماتیک

ماشین های پرکن

گلدان پرکن اتوماتیک

خاک پرکن گلخانه ای (گلدان/کیسه) پرکن

ماشین های پرکن:

کاربری: در انواع پرکن بستر کشت. پرکن سینی نشا. پرکن گلدان. پرکن کیسه کشت نهال و نشا. پرکن کروبگ. پرکن کیسه پرورش قارچ . . . 

این ماشین ها در کشاورزی و صنعت کاربرد وسیعی دارند. در کشاورزی برای نهالستان ها. گلخانه های پرورش قارچ. گلخانه های تولید محصول (کشت نشا در گلدان بصورت درختی)، گلخانه های تولید گل گلدانی و زینتی. گلخانه های تولید نشا . . .  کاربرد دارند.

ماشین های پرکن قابلیت کار با هر نوع بستر کشت مانند: کوکوپیت،پرلیت، ماسه، خاک باغچه و خاک های مرطوب و سنگین را دارند. ماشین های پرکن امکان ترکیب انواع مواد بستر را دارند. این ترکیب بدون آسیب به بافت خاک رخ می دهد. 

سرعت بالا و دقت و تراکم یکنواخت پر کردن کیسه و گلدان از موارد مهم ماشین های پرکن هستند. 

استفاده از ماشین های پرکن در گلخانه ها دوره بازگشت سرمایه را بسیار کوتاه خواهند کرد.  همچنین هزینه های تولید کاهش قابل ملاحظه خواهند داشت. 

افزایش ظرفیت تولید و افزایش توجیه اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی، گل های گلدانی و فصلی، پرکردن بسترهای کشت در پرورش محصولات گلخانه ای . قارچ و . . . به سبب استفاده از ماشین های مکانیزه پرکن رخ می دهد.