• 09904823436
کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی

کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی- شرایطی و ارزان

کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی – فروشگاه کشاورزی کودپخش کن دامی:

کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی در میان فروشگاه های ادوات کشاورزی بیش از همه در میان کشاورزان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. فصل پاییز و زمستان که مقدمات زمین برای کودپاشی مهیا و فراهم می شود فروشگاه های کشاورزی کودپاش، بیشترین تعداد مراجعه و خرید و فروش کودکار دامی را دارند.

 

فروشگاه کود و نهاده- فروش شرایطی:

شناسایی و اعتماد به یک فروشگاه کود و نهاده بسیار اهمیت دارد. فروش کود دامی نپوسیده و متاسفانه خرید و فروش کودهای شیمیایی تقلبی در بازار کشاورزی توجه کارشناسان امر را بسیار به خود جلب کرده است. کود دامی نپوسیده مورد استفاده در کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی، دارای رطوبت نسبی زیاد و فاکتورهای نامناسب زیستی بسیاری می باشد که به دلیل نا آگاهی کشاورز از کیفیت آن، خسارات بسیاری به محصول زراعی وارد کرده است.

 

فروش کود شیمیایی اصل و کود حیوانی پوسیده:

کود شیمیایی اصل و کود دامی پوسیده، هر دو برای عملکرد محصولات کشاورزی در زمین، اساس کار کشاورز با کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی می باشد. خوشبختانه در چند سال اخیر خرید و فروش کود شیمیایی و کود دامی با در نظر گرفتن چک لیستی از عوامل کمی، کیفی و اقتصادی انجام شده است که در اصل به محصولی با کیفیت و حفظ خاک و عدم مواجهه زمین با منابع غذایی می باشد.

 

کود دامی پوسیده:

• مصرف کود دامی پوسیده باعث افزایش مقدار مواد آلی خاك می شود.

• ملکولهاي پلی ساکارید و هیومیک مواد آلی به عنوان عامل پیوندي عمل نموده و یا به عنوان مواد غذایی در کود دامی پوسیده براي فعالیت موجودات زنده عمل می نماید.

• کاهش وزن مخصوص ظاهري در خاک هایی که کود دامی پوسیده مصرف شده است.

• افزایش خاکدانه سازي و تخلخل حاصل از مصرف کود دامی پوسیده.

• کاربرد کود دامی پوسیده تعداد خلل و فرج کوچک (با قطر کمتر از 30میکرومتر) را به خصوص در خاک هاي درشت دانه افزایش می دهد که عامل افزایش سرعت نفوذ آب،  ECو ظرفیت نگهداري آب در خاک می گردد.

• کاهش تنش زیستی و غیرزیستی به خاك

 

کودپاشی در زمین زراعی:

طریقه کودپاشی در زمین زراعی به دو صورت انجام می شود:

تزریقی: کودهای شیمیایی مانند آمونیاک اغلب به صورت محلول به خاک تزریق و چرخه نیتریفیکاسیون را کامل می کنند. عناصر توسط محصولات کشاورزی جذب و از نمونه های تزریقی برای کودپاشی در زمین زراعی استفاده می شود.

 

شکل1. کودپاش حیوانی
شکل1. کودپاش حیوانی

 

کوددهی به روش پراکندن – کودپاش دامی

در این روش، کوددهی به صورت دستی و یا با کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی و به صورت یکنواخت در زمین قبل یا بعد از زمان کشت صورت می گیرد.

کودپاش دامی مکانیکی دارای دیسک های پاشش جایگزینی برای پراکندن کود به روش سنتی می باشد. مکانیزم عمل در کودپاش دامی گاردان و گیربکسی می باشد. به این صورت که کودپاش توان خود را توسط گاردان از  pto تراکتور گرفته و به گیربکس انتقال می یابد. در نهایت دیسک شروع به چرخش کرده و کود توسط دیسک ها تا شعاع 20 متری برد پاشش خواهد داشت. کودپاش دامی مورد تایید در هر فروشگاه و نمایندگی کشاورزی نمونه های مکانیکی آن می باشد. عملکرد کودپاش هیدرولیکی وابسته به شلنگ های هیدرولیک و پمپ روغن هیدرولیک می باشد.

 

کودریز ردیفی هیدرولیکی و کودریز ردیفی مکانیکی:

کودپریز ردیفی هیدرولیکی و کودریز ردیفی مکانیکی برای محصولات صیفی و سبزی که به صورت نواری، خطی و یا ردیفی کشت می شوند مورد نیاز می باشد. کودریز ردیفی تیداپارس دارای فاروئر برای ایجاد شیار نیز می باشد.

 

شکل2. کودریز صیفی گاردانی و هیدرولیکی
شکل2. کودریز صیفی گاردانی و هیدرولیکی

 

 

کود دامی برای زمین صیفی:

کودریزی ردیفی آن دسته از کودهائی که فسفره هستند به سرعت در خاک تثبیت می شوند و باعث کاهش سطح تماس کود با خاک می شود و تثبیت کمتری به وقوع پیوندد و افزایش اثر بخشی کودهای فسفره در این به صورت ردیفی چندین برابر روش های دیگر می باشد. 

 

کودپاش باغی هیدرولیکی و کودپاش باغی مکانیکی:

کودپاش دامی باغی برای محصولات باغی و در باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد. چالکود یا کانال های کودی که در سایه انداز درختان پسته، انار و … ایجاد می شود. بسته به اندازه درخت 2 تا 5 عدد و در ابعاد 40 تا 50 سانتی متر می باشد و نیاز به کودریزی به صورت ردیفی دارند. کودریز باغی با یک نوار نقاله به طول مشخص عمل کودپاشی باغ ها را انجام می دهد.

 

 

شکل3. کودریز باغی گاردان گیربکسی و هیدرولیکی
شکل3. کودریز باغی گاردان گیربکسی و هیدرولیکی

 

کودکار دامی مکانیکی:

با در نظر داشتن استانداردهای طراحی و ساخت کودکار های مکانیکی و تناژ توصیه شده کوددامی پوسیده در زمین های کشاورزی، کودکار مکانیکی بهترین نمونه حاضر در یک فروشگاه کشاورزی کودپاش می باشد. 

 

کودپاش هیدرولیکی گیربکسی:

در میان کودپاش های موجود در فروشگاه کشاورزی کودپاش، فروش کودپاش هیدرولیکی و کودپاش هیدروگیربکسی کمترین میزان را داشته و از طرفی برای دریافت گارانتی و خدمات پس از فروش هر کشاورز و فروشگاه کشاورزی کودپاش را با  بیشترین مشکلات رو به رو کرده است.

 

شکل4. کودپاش هیدرولیکی گیربکسی
شکل4. کودپاش هیدرولیکی گیربکسی

 

کودپاش هیدرولیکی:

قطعات وارداتی هیدرولیکی، موتور و گیربکس های با استهلاک بسیار بالا، قطعات مصرفی بسیار بی کیفیت و در معرض آسیب، موانع تحریمی در کشور و مشکلات عدیده بسیار دیگر در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش، به صورت کامل خرید و فروش کودپاش هیدرولیکی را در فروشگاه کشاورزی کودپاش به کمترین نیاز خود رسانده است.

 

کودپاش هیدرولیکی جک دار:

عنوان “سیستم های تقویت شده و بدون استهلاک هیدرولیکی”،  “تنظیم سرعت زنجیر داخلی” و “تظیم مستقل سرعت سیستم پاشش” در کودپاش هیدرولیکی جک دار عملا تعریف صحیحی نمی باشند. این در صورتی است که ساز و کار در جهان کشاوزی امروز بر سادگی، عملکرد آسان، ضمانت و تامین خدمات پس از فروش از طرف فروشگاه کشاورزی کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی و کارخانه تولیدی تا چند سال آتی است.

 

شکل5. کودپاش هیدرولیکی جک دار
شکل5. کودپاش هیدرولیکی جک دار

 

کودپاش سنگ شکن: 

 استفاده از کلوخ های بزرگ و سنگ های کوچک و متوسط که به صورت ترکیبی در کودها وجود دارد، همواره برای استفاده بهینه و افزایش عملکرد محصول، باید به قطعات کوچکتر و البته ریز تبدیل بشوند. از اینرو کودپاش مکانیکی باید ابتدا دارای سرند برای جداسازی سنگ های بزرگتر و کلوخه های درشت و سپس دارای خردکن برای عملیات خرد کردن کلوخه ها باشد.

 

روغن هیدرولیک کودپاش:

روغن هیدرولیک کودپاش در سیستم های هیدرولیک،  موتور ها و ماشین آلات کشاورزی و در انواع موتورها و … مورد نیاز می باشد. روغن هیدرولیک  کودپاش باید در مقابل اکسیده شدن، ساییدگی و خوردگی مقاومت داشته باشد. روغن های هیدرولیک در انواع مختلف گریدها  تولید می شود.

 

از مزایای مهم روغن های هیدرولیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 گرانروی زیاد

 مقاومت بالا در برابر استهلاک

 مقاومت زیاد در برابر حرارت

 ضد اکسیداسیون

 فیلتراسیون زیاد

 نقطه ریزش بسیار کم

 

نتیجه گیری:

در میان کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی، بیشترین انتخاب کشاورزان محترم برای کار در زمین های بزرگ کشاورزی زراعی و صیفی کودپاش مکانیکی می باشد. زمین های زراعی مانند کشت و کار گندم و جو نیازمند عملیات کودپاشی برای پاشش و برای زمین های صیفی مانند هندوانه، گوجه و خیار و …که به صورت ردیفی کشت می شوند، کودریز ردیفی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

نویسنده:

فائقه اصانلو

09904823436

09103218554

Summary
ماشین های زراعی و باغی
Service Type
ماشین های زراعی و باغی
Provider Name
گروه صنعتی تیداپارس,
دفتر مرکزی: کرج. میدان توحید. جنب شهرداری. ساختمان پارسیان,کرج,البرز- Telephone No.+989904823436
Area
IRAN
Description
کودپاش هیدرولیکی و کودپاش مکانیکی در میان فروشگاه های ادوات کشاورزی بیش از همه در میان کشاورزان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید