• 09904823436

فروش بذرکار سینی نشاء برای گلخانه های تولید نشاء و تولید نشاء مکانیزه

ضرورت تولید و فروش دستگاه بذرکار سینی نشاء

در اهمیت تولید و فروش بذرکار سینی نشاء تیداپارس باید ابتدا از دلیل و نیاز به تولید نشاء سخن گفت. چند سالی است که اهمیت تولید نشاء و روش کشت نشایی در کشاورزی بیش از پیش مطرح شده و کشاورزان و گلخانه دارن اغلب از نشاء به جای کشت بذر استفاده می کنند. از همین روی، پرورش نشاء در گلخانه های تولید نشاء رونق یافته و بنا به نیاز تعداد این گلخانه ها رو به افزایش است. 

ماشین های تخصصی و مدرن گلخانه

آشنایی با گلخانه های تولید نشاء

گلخانه های تولید نشاء گلخانه هایی هستند که در آن ها بذور در سینی های مخصوص در بستر کشت مناسب کشت شده و محصول نهایی گیاهچه ی کوچک چند برگی به نام نشاء می باشد. در این گلخانه ها، معمولا محصول پرورش نمی یابد و تمام کار و فضای گلخانه به کشت بذر و تولید نشاء اختصاص می باید. در اصل گلخانه های تولید نشاء، تامین کننده نیاز سایر گلخانه داران برای نشای محصول مورد نظرشان می باشند. همین جا به اهمیت تولیدکنندگان نشاء پی خواهید برد. چرا که نشای خوب عامل مهمی در پرورش گیاه و دستیابی به محصول با کیفیت می باشد.

در اهمیت شغل و گلخانه تولید نشا همین بس که می توان گفت زیر بنای تولید بسیاری از محصولات کشاورزی که مصرف می کنیم، نشاهای پرورش داده شده توسط تولید کنندگان نشاء می باشند. 

 

چگونگی پرورش نشاء در گلخانه تولید نشاء 

تولید نشاء در این گلخانه ها شامل مراحل زیر می باشد:

آماده سازی بستر کشت برای کاشت بذور

پر کردن سینی ها از مواد بستر کشت

کاشت بذر در سینی های نشاء

جوانه زنی بذور کشت شده در سینی نشاء

رشد بذر و پرورش نشاء

 

پس از معرفی مراحل تولید نشاء در گلخانه ها، دستگاه بذرکار گلخانه که به کمک آن می توان در تیراژ بالا و با سرعت بسیار عالی بذرکاری در سینی را انجام داد معرفی می نماییم:

 

دستگاه بذرکار سینی نشاء

فروش بذرکار سینی نشاء در کشور ما نیز انجام می شود. قبلا در سال های گذشته این دستگاه وارد می شود. اما در چند سال اخیر گروه صنعتی تیداپارس بذرکار گلخانه با کیفیت و کارکرد عالی را طراحی و تولید نموده است. فروش دستگاه بذرکار سینی نشاء تولید تیداپارس از طریق نمایندگاه این شرکت و همچنین ارتباط مستقیم با کارشناسان ما می باشد.

راه های ارتباطی گروه صنعتی تیداپارس:

09904823436 الی 39

02634209120 الی 24

02634090070 الی 73 

 

میکسر بستر کشت-پرکن بستر کشت در سینی نشا
آماده سازی بستر کشت برای کاشت بذور

در گلخانه های تولید نشاء ابتدا بستر مناسب برای کاشت بذر آماده می شود. بستر کشت شامل ترکیب چند بستر بنا به نظر متخصص نشاء و کارشناسان کشت آماده و ترکیب می شود. یکی از مواد بستر کشت نشاء کوکوپیت نام دارد. کوکوپیت از الیاف نارگیل تهیه می شود. این ماده درصد بالایی از ترکیب بستر کشت را تشکیل می دهد. کوکوپیت تخلل بالایی داشته و بسیار جاذب رطوبت است. همچنین عاری از میکروب و بیماری های خاکزی بوده و شوری ندارد. به همین سبب جزو یکی از گزینه های مناسب برای نگهداری بذر و جوانه زنی خوب آن می باشد. اما پس از جوانه زنی و ظهور برگ های اولیه، در ادامه رشد بذر و پرورش نشاء، کوکوپیت چندان مناسب و کافی نیست. زیرا کوکوپیت فاقد مواد لازم برای رشد گیاه می باشد. بنابراین در حین رشد نشاء و ظهور برگ های جدید، نیاز به تغذیه و محلول پاشی می باشد. مواد دیگر بستر معمولا: پرلیت و پیت ماس بنا به نوع گیاه و نظر متخصص کشت با کوکوپیت ترکیب می شود.

کوکوپیت در قالب های پرس شده در سایز های متفاوت عرضه می شود. قبل از کاشت بذر و آماده سازی بستر کشت، نیاز به آماده سازی کوکوپیت می باشد. به این صورت که قالب های کوکوپیت را باید با آب خیس کنیم، که چندین برابر حجم می گیرد. سپس با بسترهای دیگر مانند پرلیت و پیت ماس ترکیب می کنیم. 

ترکیب بستر کشت در گلخانه های بزرگ و حرفه ای، بصورت مکانیزه انجام می شود. دستگاه مکانیزه برای ترکیب بستر کشت، میکسر بستر کشت یا ماشین پرکن بستر کشت می باشد. دستگاه پرکن بستر قادر است در مخزن خود به کمک هلیس های دورانی قوی، اجزای مورد نیاز بستر را به خوبی ترکیب کند. در خط کامل ماشین بذرکار سینی نشاء تولید تیداپارس، این دستگاه پرکن بستر کشت در ابتدای خط تعبیه شده است. 

 

کاشت بذر در سینی های نشاء

سال های گذشته در گلخانه های تولید نشاء، بذور توسط نیروی کارگری در سینی های مخصوص کشت می شد. اما کشت توسط نیروی کارگری و دستی، دیگر پاسخگوی نیاز کشاورزان نمی باشد. همچنین در کشت دستی، هم درصد خطای کاشت و هدر رفت بذور بسیار بالاست هم سرعت و دقت پایین می باشد. همچنین از نظر اقتصادی هزینه های بالای تعداد زیاد نیروی کاری توجیه اقتصادی نخواهد داشت. 

فروش بذرکار سینی نشاء به گلخانه داران، به دو صورت انجام می شود:

قسمت مرکزی دستگاه: شامل واحد سوراخ زن و کارنده

خط کامل بانک نشا: شامل ایستگاه های: خاک (بستر کشت) پرکن سینی/ سیدر (واحد کارنده) / میز واکاری/ پوشاننده ثانویه بذر/ آبیاری / دسته کن سینی

 

برای آشنایی کامل با جزئیات دستگاه و دریافت کاتالوگ، لطفا لیک زیر را ببنید:

خط کامل بانک نشا

 

 

در دنیای امروز تولید مکانیزه و با تیراژ بالا، موجب سود دهی و تولید اقتصادی می شود. خط کامل کارنده بذر در سینی نشا تیداپارس با سرعت بالا برای تولید اقتصادی نشا در گلخانه بکار می رود.

هر یک ساعت کارکرد بانک نشا تیداپارس معادل کار بیست و شش نفر نیروی انسانی در یک روز است!!!

کشت مکانیزه: یکبار تنظیم ماشین و کشت یکدست و دقیق بدون تفاوت

کشت دستی: کشت همراه با خطا و غیر یکنواخت به سبب خستگی و . . .

توجیه اقتصادی تولید نشا مکانیزه را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

 

 

Summary
فروش بذرکار سینی نشاء برای گلخانه های تولید نشاء و تولید نشاء مکانیزه
Article Name
فروش بذرکار سینی نشاء برای گلخانه های تولید نشاء و تولید نشاء مکانیزه
Description
فروش بذرکار سینی نشاء برای گلخانه های تولید نشاء در ایران و کشورهای منطقه-توسط تیداپارس تولیدکننده تجهیزات و ماشین های تخصصی گلخانه
Author
Publisher Name
گروه صنعتی تیداپارس
Publisher Logo

دیدگاه خود را بنویسید