ربات پیوند زن نشا 

ربات پیوندزن نشا

ربات پیوند زن نشاء نیمه اتوماتیک تیدا، ساده ترین راه حل برای تولید نشاء پیوندی می باشد.

این ربات با تکنولوژی و خلاقیت مدرن به کار رفته در آن بسیار سریع و دقیق عمل می نماید و هزینه نگهداری و کاربری ناچیزی دارد.

هر سیکل پیوند تنها با یک اپراتور 10-15 ثانیه زمان میبرد. جهت استریل کردن تیغ های برش در هر مرتبه برش ، اسپری ماده ضدعفونی کننده (بنا به صلاحدید متخصص نشا) به طور اتوماتیک انجام میشود و تیغ ها ضدعفونی میشوند.

این ربات برای هر نشاء از ضخامت ساقه 1.2 تا 3.5 میلیمتر مناسب می باشد و به اپراتور کمک میکند در هر ساعت بین 360 تا 400 نشاء پیوندی را تولید نماید و تقریبا با هرنوع گیره ای که در بازار وجو دارد ، میتوان در این دستگاه استفاده نمود

این ربات با تکنولوژی و خلاقیت مدرن به کار رفته در آن بسیار سریع و دقیق عمل می نماید و هزینه نگهداری و کاربری ناچیزی دارد و با تمام انواع گیره های موجود در بازار قابل استفاده می باشد. 

از آنجا که در کشور ما، کشت برخی از صیفی جات پرآب بر مانند هندوانه در خطر می باشد با استفاده از روش کشت نشا پیوندی با توجه به کاهش مصرف آب، بی نیاز شدن محصول از سموم کشاورزی و امکان کشت در زمین های آلوده می توان بازده کشت را تا میزان قابل توجهی افزایش داد.

در این روش با استفاده از ریشه و ساقه کدو که مقاوم در برابر آلودگی است، میتوان زمان رشد محصول را تا حدود 25 روز و میزان مصرف آب را تا حدود 35 درصد کاهش داد. 

در کشت هر هکتار هندوانه به طور معمول می توان 60 تن محصول برداشت کرد اما در این روش میتوان تا 140 تن محصول برداشت کرد و حتی با اصلاحاتی در روش کشت 2 مرتبه از یک پایه هندوانه چید که این کار امکان برداشت 200 تن محصول از هر هکتار را ایجاد می کند.

خربزه‌کاران در هنگام پرورش بوته‌ها، در حدود 20 تا 25 درصد از آن‌ها را به دلیل وجود قارچ‌های خاکزی نظیر فوزاریوم از دست می‌دهند که با کشت بوته‌های پیوندی و مقاوم، مقدار زیادی از این تلفات کاهش می‌یابد.

از کل آب مصرفی برای یک محصول جالیزی، در حدود 60 درصد صرفه‌جویی می‌شود و مصرف کود آن نیز تا یک سوم کاهش می‌یابد. مصرف سموم نیز تا حد صفر پایین می‌آید.