کودپاشکودپاش دامی، ماشینی کششی و پشت تراکتوری است که کود دامی را به مزرعه حمل، قطعات و توده های بزرگ کود را تکه تکه و خرد کرده و به طور یکنواخت بر روی سطح مزارع پخش می نماید. این ماشین در هر مزرعه ای که سالیانه کود دامی زیادی را مصرف می کند، مورد نیاز می باشد.

یکی از مدل های پرطرفدار نوع دامی با ظرفیت مخزن 6.5 متر مکعب می باشد.

طول، ارتفاع و عرض دستگاه به ترتیب 520،230، 195 سانتیمترو وزن دستگاه 1800کیلوگرم است.

این دستگاه برای پاشش انواع کودهای حیوانی، مرغی و کمپوست با درصد رطوبت بالا طراحی و ساخته شده که عمل پاشش به صورت سانتریفیوژ می باشد. این دستگاه قابل تنظیم با شرایط پاشش در زمین های مسطح و غیر مسطح است. مندل هایی که توسط یک محور به شاسی وصل شده و چرخ های دستگاه به آن وصل می شود کار تعادل دستگاه را در تمام حالات به عهده دارد و باعث می شود مخزن دستگاه همیشه در حالت موازی با زمین قرار بگیرد.