برگ زن 3 ردیفه چغندرماشین برگ زن چغندرقند تیدا، در 2 مدل جکی و کششی برای فواصل 50، 55 و 60 و جهت عرض کاری 3 و 6 ردیفه ساخته شده است. این دستگاه به واسطه داشتن 2 روتور که با تیغه های فلزی و یا لاستیکی( بنا به سفارذش مشتری) تجهیز شده اند و در جهت عکس هم میچرخند، بدون زخمی کردن چغندر عمل برگ زنی را انجام می دهند.

تیغه های لاستیکی صدمات مکانیکی به چغندر وارد نمی کنند و به همین دلیل چغندرها پس از برداشت قابلیت دپو کردن در مزرعه را خواهند داشت.

این ماشین اندام های هوایی چغندرقند را خرد کرده و بصورت یکنواخت در سطح زمین پخش می کند که به عنوان کودبرگ باعث افزایش مواد الی خاک میشود.