معرفی برخی روش های پیوند نشاء سبزی و صیفیمعرفی برخی روش های پیوند نشاء سبزی و صیفی

پیوند مماسی. پیوند تیوبی (لوله ای) و پیوند مماسی تک لپه ای

پیوند مماسی می تواند با دست، ماشین یا ربات انجام شود، این شیوه پیوند برای بیشتر سبزیجات بکار می رود. برای نشاهای پایه کیوکوربیت، یکی از لپه ها و نقطه رویشی گیاه، جهت پیوند برداشته می شود. بعد از قرار دادن پیوندک روی پایه، گیره های پیوند برای فیکس کردن محل پیوند، استفاده می شوند.

متداول ترین روش برای خانواده کیوکوربیت ها، پیوند مماسی (جفتی) است که پیوند مماسی تک لپه ای هم نامیده می شود.

در خانواده سولاناسه، پیوند معمولا در اپیکوتیل پایین تر انجام می شود و با گیره های پیوند ثابت می شود. گیره پیوند از نوع لوله ای انعطاف پذیر با شکاف کناری یا سوزن های سرامیکی است. پیوند لوله ای با نگه داشتن موقعیت پیوند در کنار هم به کمک لوله های انعطاف پذیر شفاف نسبت به گیره های معمول پیوند، انجام می شود. این لوله های انعطاف پذیر بنا به جنسی که از آن ساخته می شوند میتواند تا چندین مرتبه مورد استفاده قرار گیرند.

 

پیوند شکافی

پیوند شکافی در گیاهان علفی نسبت به گیاهان خشبی تفاوت هایی دارد.

معمولا بخشی از ساقه در جهت طول برش می خورد.

نشاهای پایه از قسمت بالا (سر) برش میخورند و برش در جهت طولی و رو به پایین انجام می شود. 1-1.5 سانتیمتر در طول و 4/3 در عمق قطر ساقه.  1 تا 3 برگ سمت راست پیوندک کنده می شوند و ساقه پایینی با زاویه شیب دار برای ایجاد یک لبه مخروطی برش می خورد. بعد از قرار دادن پیوندک داخل شکاف ایجاد شده در پایه، یک گیره برای فیکس کردن در آن موقعیت قرار می گیرد. انواع متنوعی از گیره های پیوند در جنس، اندازه و فرم های مختلف وجود دارند که برای انجام پیوند شکافی طراحی و توسعه پیدا کرده اند.

پیوند شکافی برای مدتی در چندین کشور برای خانواده کیوکوربیت ها مورد استفاده قرار می گرفت، اما امروزه استفاده از آن محدود به خانواده سولاناسه شده است.

پیوند سوزنی

 پیوند سوزنی اساسا شبیه پیوند جفتی (تماسی) هست.

به جای قرار گیری گیره های پیوند در موقعیت پیوند زده شده از پین های مخصوصی از جنس سرامیک برای فیکس کردن در موقعیت پیوند خورده، استفاده می شود. این پین ها از سرامیک طبیعی ساخته می شوند تا بتواند روی گیاه بدون هیچ مشکلی باقی بماند. 

 

اتاقک التیام: (محل جوش خوردن پیوند)

در اتاقک التیام رطوبت نسبی را در محدوده 95 نگه دارید.

دمای 28 تا 29 درجه سانتیگراد به همراه رطوبت بالا، سطح جوش را در هر واحد افزایش می دهد.

1 تا 2 روز تاریکی و سپس نور برای پیوند نیاز است.

اتاقک التیام را با 2 لایه پوشش سبز با مش 70 درصد و یک لایه پوشش سایه مشکی 100 درصد بپوشانید.

پوشش سیاه را بعد از دو روز بردارید.

دو روز بعد یک لایه از پوشش سبز رنگ برداشته می شود.

بعد از دو روز دیگر لایه نهایی پوشش سبز رنگ برداشته می شود

یک روز دیگر نشاها در اتاقک التیام مانده و سپس از محیط خارج می شوند و گیاهان در وضعیت عادی گلخانه قرار داده می شوند.

 

روش های رایج پیوند در خانواده کیوکوربیت ها

پیوند با ایجاد حفره داخلی متداول ترین روش پیوند در هندوانه است.

پیوند تماسی زبانه ای متداولترین روش در پیوند خیار است.

پیوند اتصالی در بادنجان ترجیح داده می شود.

کشاورزان در مقیاس کوچک برای بیشتر سبزیجات پیوند تماسی زبانه ای را انتخاب می کنند.

در حالیکه در مقیاس بزرگ تولید کننده های باتجربه حرفه ای پیوند اتصالی را ترجیح می دهند.

در این مقاله برخی از روش های پیوند در سبزی و صیفی جات را بر شمردیم. شما را به مطالعه مقاله تکمیلی دیگری در همین رابطه، از طریق کلیک روی لینک زیر دعوت می نماییم.

مقاله:  پیوند نشاء در خانواده کیوکوربیت ها

پیوند دستی از گذشته رایج بوده، اما امروزه ضرورت تولید بیشتر مواد غذایی لزوم سرعت و تیراژ تولید بالاتر در پیوند نشاء را تاکید می کند. بنابراین دیگر روش های دستی برای تولید تجاری و گسترده جوابگو نیست و می بایست از طریق ماشین ها اقدام به تولید نمود.

ماشین پیوندزن نشا تیداپارس در همین راستا طراحی و به گلخانه داران محترم عرضه شده است.