نشاکار مزرعه تولید جدید تیدانشاکار مزرعه تولید جدید تیدا

کشت نشایی از مزایای بسیاری برخوردار است. کاهش مصرف نهاده ها، استفاده اقتصادی از زمین و دوره کشت کوتاه تر، دوره برداشت طولانی تر و افزایش تناژ محصول و . . . تنها برخی از مهمترین مزایای نشاکاری به جای کشت مستقیم بذر می باشند. نظر به اهمیت این شیوه کشت و گسترش روز افزون آن در دنیا و ایران، نیاز به ماشین نشاکار مزرعه تولید داخل با کیفیت بالا، گارانتی و خدمات پس از فروش حرفه ای حس میشد. تیداپارس تولیدکننده کاملترین تجهیزات بانک نشا در ایران، جدید ترین محصول خود "نشاکار مزرعه" را جهت تکمیل مجموعه تولیدات خود معرفی می نماید.

نشاکار مزرعه چهار ردیفه تیدا مناسب نشاکاری مزارع

قابلیت کشت انواع نشا سبزی و صیفی