تامین رطوبت مناسب برای جوانه زنی در گلخانه های تولید نشا توسط دستگاه رطوبت ساز 

تامین رطوبت مناسب برای جوانه زنی بذر توسط دستگاه رطوبت ساز (misting greenhouse humidifier)

در گلخانه های تولید نشا تامین و حفظ رطوبت جزو موارد با اهمیت بشمار می رود. بذر برای جوانه زنی نیازمند شرایط خاصی است. تمامی عوامل مرتبط در جوانه زنی مانند نور، رطوبت، دما، و . . .  باید بسته به گیاه تامین شوند تا جوانه زنی تمام بذور طبق قوه نامیه آن اتفاق بیوفتد.

هر بذر بنا به ویژگی های گیاه نیازمند شرایط محیطی ویژه خود است، اما تقریبا تمامی بذور در ابتدای جوانه زنی و رشد تا مرحله نشا و آمادگی برای انتقال نیازمند رطوبت بالایی هستند. در گلخانه ها در فصول سرد سال اغلب بابت استفاده از بخاری و در فصول گرم سال بابت خشکی هوا معمولا با کاهش رطوبت مواجه هستیم.

در مرحله کاشت بذر تا جوانه زنی، تامین رطوبت محیط به طور کامل اهمیت بسیاری دارد. به همین منظور در گلخانه های تولید نشا در زمان انتظار برای جوانه زنی اغلب سینی های کشت شده را به اتاق جوانه زنی منتقل می کنند و آن اتاق را کاملا کنترل نموده و رطوبت بالا را به کمک سیستم های مه پاش و رطوبت ساز تامین می کنند.

پس از جوانه زنی بذر و رشد نشا برای حصول بهترین نتیجه و تولید نشا با کیفیت، همچنان رطوبت محیط به کمک دستگاه های رطوبت ساز تامین شده با این تفاوت که در این مرحله نیاز به رطوبت کمتر از مرحله جوانه زنی خواهد بود. تامین خنکی محیط و نیز محلول پاشی کود برای رشد نشاها نیز توسط این دستگاه به سهولت انجام می شود.

برخی از گلخانه ها از سیستم های فن و پد استفاده می کنند. اما باید توجه داشت این سیستم ها نقش بسزایی در تامین رطوبت نداشته و اغلب قدرت خنک کنندگی دارند. همچنین نیازمند تعویض سالانه و گاها پس از چندماه استفاده کیفیت خود را از دست داده و باید تعویض شوند. پس هزینه نگهداری و تعویض را هر سال به مجموعه تحمیل می کنند.

درحالی که دستگاه های رطوبت ساز و مه پاش با یک بار هزینه خرید اولیه تا سال ها قابلیت کار داشته و صرفه اقتصادی بالایی دارند. این دستگاه ها کاربری بسیار ساده و با حداقل نگهداری، هزینه خاصی را به مجموعه اضافه نخواهند کرد. دستگاه رطوبت ساز تیدا قابلیت محلول پاشی کود و سم را نیز دارد. بنابراین امکان رطوبت دهی، محلول پاشی کود و سم و همچنین امکان روشن کردن فن دستگاه به تنهایی و بدون آب را نیز خواهیم داشت.

تیدا تولیدکننده تخصصی ماشین های گلخانه در ایران. رطوبت ساز خود را مناسب برای استفاده در گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ، دامپروری و . . .  معرفی می نماید.

ثبت شده در مرکز توسعه مکانیزاسیون و مشمول دریافت "وام های کم بهره استفاده از فناوری های نوین"