امکان کشت نشا پیوندی در مزارع آلوده به بیماری خاکزیکاشت نشا پیوندی مزایای بسیاری را برای کشاورز و نیز مصرف کننده محصول این نشا به همراه دارد.

نشا پیوندی به سبب ریشه دوانی قوی، گیاهی با کیفیت و مقاوم را تولید می نماید. این گیاه قوی توانایی مقاوت بالا در برابر استرس های محیطی را داشته و همچنین کمیت و کیفیت محصول تولیدی آن بیشتر از گیاه غیر پیوندی مشابه خواهد بود.

در نشای پیوندی، گیاه پایه از رقمی که مقاومت بالایی در برابر بیماری های خاکزی دارد، انتخاب می شود، بنابراین امکان کاشت آن در بقایای کشت قبلی بدون ضدعفونی و یا با حداقل آن وجود خواهد داشت. همین مساله موجب استفاده هرچه کمتر از سموم و آفت کش های شیمیایی شده و محصول این گیاهان مورد اقبال مصرف کننده قرار خواهد کرفت.

خصوصا در بحث صادرات که قوانین و بازرسی های فراوانی از سوی کشور مقصد صورت میگیرد، مساله سموم شیمیایی و مقدار آن در محصول برای اجازه واردات مساله بسیار مهمی خواهد بود. بنابراین می توان با کشت نشای پیوندی به سوی تولید با حداقل استفاده از سموم و آفت کش پیش رفت و محصول با کیفیت کاملا مناسب صادرات تولید نمود.

در ایران بسیاری از زمین های کشاورزی به دلایل مختلف از جمله کشت های پیاپی و استفاده بسیار از آفت کش ها از ریز مغذی ها فقیر شده و بدون توجیه اقتصادی بی استفاده رها شده اند. به کمک نشای پیوندی قادر به کشت مجدد در این مزارع با بهره وری بالا خواهیم بود. درنتیجه هکتارها زمین بی استفاده مجدد قابل کشت شده و قادر به افزایش تناژ تولید خواهیم بود.

تیدا تولیدکننده پیوند زن حرفه ای نشا برای نخستین بار در ایران، ورژن جدید ربات را عرضه می کند. با استفاده از ماشین برای پیوندزن نشا سرعت و دقت کار بالا رفته، قادر به تولید 400 نشا پیوندی در هر ساعت خواهید بود. با استفاده از ربات پیوندزن امکان کار و تولید نشا پیوندی در ساعات متوالی پشت سرهم وجود خواهد داشت. بنابراین واحدهای تولیدی امکان پذیرش سفارش نشای پیوندی به مقدار زیاد را خواهند داشت.