محاسبه سود و زیان در صنعت گلخانهدر هر نوع فعالیت اقتصادی جهت مشخص شدن سود یا ضرر می بایست مبلغ هزینه کرد را از درآمد حاصله کم کنیم و در صورت مثبت بودن عدد سود برده و در صورت منفی بودن عدد، ضرر کرده اید. در موارد زیادی به علت آشنا نبودن به محاسبه هزینه کرد یا برآورد غلط درآمد، فرد تصور واهی سود بردن را دارد. لذا واجب است فعالان اقتصادی و علی الخصوص تولید کنندگان با انواع هزینه ها (شامل هزینه ثابت و جاری و استهلاک) آشنا شوند.                    

1- هزینه های ثابت: در فعالیت تولیدی گلخانه هزینه های ثابت شامل قیمت تمام شده سازه و تجهیزات و ابزار و ساختمان های دائم است. ممکن است تولید کننده جهت مدیریت مالی، اولویت بندی استفاده و ساخت بعضی تجهیزات اساسی و ساختمان ها را به تاخیر بیاندازد ولی هیچگاه نباید این مورد را در رابطه با سازه گلخانه انجام دهد زیرا در طول دوره فعالیت نمی توان تغییر اساسی در سازه اجرا کرد و اجرای ناقص آن شاید هزینه ثابت را کم کند ولی به شدت در بخش تولید و درآمد اثر منفی از خود برجای خواهد گذاشت.                          

2- هزینه های جاری: در گلخانه ها شاید بنا به شرایط منطقه ای و نوع کشت، ریز هزینه های جاری تفاوت داشته باشد ولی موارد کلی شامل هزینه پایه ها و بذر گیاه، سوخت، نهاده هایی چون سم و کود، دستمزد نیروی کارگری و هزینه کارشناسی و مدیریت می باشد. متاسفانه اکثرا مشاهده میشود که بهره بردار برای خود به عنوان مدیر دستمزدی قائل نمی شود و یا کارشناسی را حذف میکند که این مورد مخصوصا در گلخانه های کوچک بسیار مشاهده می شود. گاها هزینه های مدیریت و کارشناسی در یک گلخانه موفق معادل هزینه های نیروی کار می باشد و نشان از اهمیت این مورد دارد.                                         

 3- هزینه استهلاک: در گلخانه موارد متنوع و گوناگون از استهلاک را داریم و به طور کلی به سه نوع تقسیم میشوند:

1- سازه

 2- تجهیزات

 3 – پوشش

زمان استهلاک سازه را در محاسبات معولا 15 الی 20 سال در نظر می گیرند. برای محاسبه استهلاک سالانه سازه باید هزینه خرید و نصب سازه بدون پوشش را به زمان استهلاک تقسیم کرد. همچنین در رابطه با محاسبه هزینه استهلاک پوشش گلخانه، هزینه خرید و نصب آن را به زمان استهلاک که معمولا باید 4 سال باشد تقسیم میکنیم. در رابطه با محاسبه استهلاک تجهیزات: در صورت خرید تجهیزات با کیفیت و استفاده اصولی، لحاظ کردن استهلاک 10ساله منطقی به نظر میرسد و هزینه های خرید و نصب آنها را به عدد 10 تقسیم باید کرد. در رابطه با ابزار: نسبت به موارد فوق هزینه ها آنچنان پایین است که میتوان آنها را در نظر نگرفت. نهایتا با جمع اعداد بدست آمده استهلاک سالانه را محاسبه می کنیم.

بدین صورت با روش درست و اصولی می توان سود و زیان در صنعت گلخانه داری را محاسبه کرده و برای ادامه راه تصمیمات منطقی گرفت. همانطور که در این مقاله اشاره شد کیفیت سازه و تجهیزات مورد استفاده عامل موثر و تعیین کننده در سود و زیان نهایی خواهند بود. بنابراین همواره باید به دنبال تهیه و استفاده از تجهیزات با کیفیت بالا و گارانتی تخصصی برای استفاده در گلخانه خود باشیم.

تیدا تولید و صادرکننده ماشین های تخصصی گلخانه تمامی تولیدات خود را همراه با گارانتی تخصصی و خدمات پس از فروش ارائه می دهد