احداث گلخانه تولید نشا-قسمت دوماحداث گلخانه تولید نشا-قسمت دوم

کاشت بذر در سینی:

در گلخانه های تولید نشا کاشت بذر در سینی توسط نیروی کارگری از نظر اقتصادی بصرفه نیست چرا که کشت اغلب در حجم بالا صورت گرفته و برای کشت همزمان و یکنواختی در جوانه زنی به تعداد زیاد نیروی کارگری نیاز است و همین مساله هزینه های کارگری را بالا خواهد برد، همچنین دقت پایین کشت اغلب در کارگرهای فصلی مشاهده می شود.

بهترین راه برای گلخانه های بزرگ تولید نشا که اغلب تیراژ بالای تولید دارند استفاده از ماشین بذرکار سینی نشا است. ماشین بذرکار سینی نشا (سیدر) را برحسب شرایط گلخانه انتخاب می نمایند.

برای انتخاب نوع دستگاه سیدر باید این موارد را در نظر داشت:

قابلیت کار با انواع سینی

قابلیت کار با اندازه های متفاوت سینی

قابلیت کشت بذرهای ساده و پوشش دار

تعداد سینی هایی که در روز باید بذرکاری نمود

در مقاله دیگری درباره انواع بذرکارهای موجود در بازار و تفاوت آنها به تفصیل توضیح خواهیم داد.

سیدر تیدا با امکان کشت در انواع سینی (هم بر اساس نوع سینی، پلاستیکی و یونولیتی، هم بر اساس تنوع در ظاهر سینی ها) و قابلیت کشت انواع بذور (پوشش دار و بدون پوشش) و انواع سایز بذر (از بذر ریز انواع گل تا بذور دشت تر) در کنار امکان کشت با سرعت 1200 سینی در ساعت به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش مادام العمر درحال حاضر بهترین گزینه انتخاب برای گلخانه داران عزیز است.

اغلب دستگاه های بذرکار سینی نشا به صورت خط کامل هم در دسترس هستند.

تجهیزات بانک نشا: خط کامل بذرکار سینی نشا تمام اتوماتیک شامل ایستگاه های زیر می باشد:

خاک (بستر کشت) پر کن سینی/سیدر/میز واکاری/پوشاننده ثانویه بذر/آبیاری

پس از کاشته شدن بذور سینی ها در اتاق رشد قرار خواهند گرفت:

اتاق رشد:

سینی های نشا پس از بذرکاری در محیطی محصور به نام اتاق رشد به مدت محدود 2-3 روز جهت جوانه زنی قرار داده می شوند. برای کسب بهترین نتیجه و جوانه زنی یکنواخت بذور، بهتر است شرایط دما و رطوبت محیط به دقت کنترل شده تا یکنواختی مناسب را هنگام جوانه زنی شاهد باشیم. برای این منظور محیط های کوچکتر با امکان کنترل کامل شرایط محیطی را فراهم میکنند که سینی ها را پس از کشت بذر آنجا نگهداری کرده و پس از این زمان از اتاق خارج و در محیط گلخانه ادامه رشد و نمو انجام می شود. با این جداسازی هزینه گرمایش کل محیط گلخانه تعدیل می شود و امکان کنترل دقیق و یکنواختی دما و رطوبت در محیط کوچکتر راحت تر است. پس از ظهور جوانه ها سینی ها را به منظور جلوگیری از بلند شدن بیش از حد جوانه ها از اتاق رشد خارج و در محیط گلخانه قرار می دهند. 

دمای بهینه و زمان مورد نیاز برای جوانه زنی بذرهای مختلف متفاوت است. شرایط جوانه زنی چند نمونه بذر در جدول زیر ارائه شده است:

سینی ها ی کاشت باید پس از شکافتن پوسته بذر و شروع ظهور جوانه ها، به گلخانه منتقل شوند. این کار باعث جلوگیری از طویل شدن بیش از حد آنها می شود. زمان قرارگیری در اتاقک های جوانه زنی فقط 3-2 روز است.