نشست تخصصی تیدا با فعالان کشاورزی گرجستانبرگزاری نشست های تخصصی تیدا با فعالان کشاورزی گرجستان

کارشناسان تیدا اخیرا در سفری به کشور گرجستان از مراکز کشاورزی و گلخانه ای این کشور بازدید و با امکانات و برنامه های این کشور برای توسعه گلخانه ها در آینده آشنا شدند. بدین منظور نشست های تخصصی فعالان کشاورزی این کشور با گروه صنعتی تیدا طی چندین روز برگزار شد. طی این گفتگوها کارشناسان ما ضمن معرفی شرکت، تولیدات تیدا را برای فعالان کشاورزی گرجستان تشریح نمودند. این گفتگوها بسیار سازنده و نتایج مثبتی را به همراه داشت و طرف گرجی تمایل خود را بمنظور واردات انواع ماشین های تخصصی گلخانه از همسایه ایرانی خود ابراز نمود.

تیدا تولید کننده تخصصی ماشین های گلخانه‌ آمادگی خود را مبنی بر تامین انواع ماشین های مدرن گلخانه ای اعلام می نماید.

Marneuli- september 18, 2018