خط تولید اتوماتیک سینی نشاگروه صنعتی تیدا در دسته تولیدات ماشین های صنعتی خود، خط تولید اتوماتیک سینی های نشاء را قرار داده است تا هدف شرکت که پکیج تجهیزات گلخانه ای ایرانی هست را تامین نماید