خط تولید اتوماتیک سینی نشا 

گروه صنعتی تیدا در دسته تولیدات ماشین های صنعتی خود، خط تولید اتوماتیک سینی های نشاء را قرار داده است تا هدف شرکت که کاملترین پکیج تجهیزات گلخانه ای ایرانی هست را تامین نماید.