ثبت ماشین کودریز مالچر تیدا در لیست تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیونثبت دستگاه کودریز مالچر تیدا در لیست تاییدیه مرکز توسعه مکانیزاسیون

دستگاه کودریز مالچر تیدا (در گروه تولیدات ماشین های کشاورزی) پس از انجام تست های دقیق توسط مرکز تست و آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیون و کسب نتایج درخشان، موفق به دریافت تاییدیه این مرکز شده و در لیست ادوات معرفی شده خدمت کشاورزان محترم قرار گرفت.

کودریز مالچر تیدا ماشینی کاربردی برای مزارع کشت صیفی، با انجام همزمان شش عملیات زراعی در یک عبور و کاهش تردد تراکتور در مزرعه مانع ایجاد لایه سخت خاک، صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه های کشت و کار خواهد شد.

ماشین های معرفی شده در این لیست مشمول دریافت وام از وزارت جهاد کشاورزی می باشند و متقاضیان می بایست پس از مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی منطقه خود اقدام به تکمیل مدارک و ارائه آن به بانک جهت دریافت وام نمایند.  

ماشین های تخصصی گلخانه و ادوات کشاورزی تیدا در لیست مرکز توسعه کشاورزی مشمول دریافت وام.