کودپاش دامی تیدا در لیست بهره مندی از اعتبارات مرکز توسعه مکانیزاسیون گروه صنعتی تیدا با بیش از ده سال سابقه تولید ماشین های کشاورزی، محصولات با کیفیت خود را از طریق وام بانک کشاورزی در اختیار کشاورزان ارجمند قرار می دهد. تولیدات تیدا در سایر کشورها نیز از استقبال خوبی برخوردار شده است. 

   http://agmdc.ir/_DouranPortal/documents.pdf

ردیف94- کد اعلامیه 9352