کودپاش دامی تیدا در لیست بهره مندی از اعتبارات مرکز توسعه مکانیزاسیون 

کودپاش دامی تیدا در لیست بهره مندی از اعتبارات مرکز توسعه مکانیزاسیون قرار گرفت. گروه صنعتی تیدا با بیش از ده سال سابقه تولید ماشین های کشاورزی، محصولات با کیفیت خود را از طریق وام بانک کشاورزی در اختیار کشاورزان ارجمند قرار می دهد. تولیدات تیدا در سایر کشورها نیز از استقبال خوبی برخوردار شده است. 

تولیدات تیدا با کیفیت ساخت بالا شامل گارانتی اختصاصی شرکت خواهند شد.

 ردیف24 - کد اعلامیه 9352