آفات و بیماری های گلخانه هاآفات و بیماری های رایج در گلخانه ها


از مزیت ها و اهداف مهم پرورش گیاهان در گلخانه ها در مقایسه با فضای باز عبارت اند از: اشتغال زایی، کاهش مصرف آب، افزایش تولید است. در کنار مزایایی که این روش از کشت دارد معایبی نیز دارا است که در مقایسه با کشت در زمین زراعی با وجود این معایب همچنان برتر است. مشکلی که این سبک از پرورش دارد آفات و بیماری هایی است که در محیط  گلخانه گریبان گیاهان را می گیرد. در زمین های زراعی نیز بیماری هایی که گیاهان را دچار می کند وجود دارد که این مسئله قابل حل و پیشگیری می باشد.

یکی از محیط های بیماری زا و آفت بستر رشد و کاشت گیاه است. در ادامه انواع بسترهایی که گیاهان قابل کاشت در آنها هستند را شرح خواهیم داد.


•    انواع بستر های کاشت محصولات گلخانه
در راه اندازی گلخانه ها هدف پرورش محصولی خاص است که فصلی بوده و قصد پرورش خارج از فصل می باشد و یا گیاهانی که برای پرورش و رشد یافتن نیاز به محیطی تحت کنترل دارند همچون گل های خاص و گیاهان آپارتمانی. بسترهای کاشت گیاه متفاوت اند که به صورت خاکی یا بدون خاک هستند (هیدروپونیک).
در کشت با بستر خاک ریشه ی گیاه در خاک قرار می گیرد که به بهترین حالت تغذیه شوند و مدیریت مواد معدنی و املاح موردنیاز گیاه آسان گردد. در کشت به صورت هیدروپونیک ریشه ی گیاه در موادی نظیر پرلایت، سنگ، لیکا، پشم و یا ماسه و ... قرار می گیرد که در این شکل کاشت مواد غذایی مورد نیاز گیاه به طور مستقیم در دسترس گیاه است. مزیتی که روش هیدروپونیک در کشت های
گلخانه ای دارد شامل: کاهش مصرف آب، کاهش بیماری های خاکزی، افزایش عملکرد در واحد سطح
اما در این روش  کشت دانش فنی بیشتری در مقایسه با کاشت خاکی دارد و علاوه بر نیاز به تخصص و مهارت هزینه ی ساخت نیز 10 الی 15 درصد بیشتر از روش مرسوم خاکی می باشد.

 

برخی از آفات و بیماری های گلخانه ای که به محصولاتی چون سبزی و صیفی و گل و گیاهان زینتی خسارت وارد می کند در ذیل عنوان شده اند:


آفات گلخانه ها:
مینوز: انواع مختلفی از مینوز ها وجود دارد. گونه ای از آنها بر روی گوجه فرنگی و خیار و کاهو آسیب وارد می کنند و گونه ای دیگر بر روی گیاهان زینتی. نحوه خسارت این گیاه به گونه ای است که مانع از فتوسنتز گیاه می گردد.
تریپس: این حشرات علاوه بر خسارات مستقیمی که وارد می کند موجب انتقال ویروس ها نیز می گردد.
شته: شته بیشترین آفتی است که در گلخانه ها یافت می شود. از آنجایی که شته ها سریع به سموم مقاوم می شوند پس راه حل پیشنهادی برای رفع آن سم های شیمیایی نیست.
مگس سفید: سفید بالک ها یا همان مگس های سفید حشراتی کوچک به رنگ سفید که معمولا در سطح زیری برگ گیاهان یافت می شود. خسارت وارده توسط این حشره زردی گیاه، پیچیدگی، کوتولگی و پژمردگی بوته می شود.
زنجرک ها: زنجرک های معمولا در سطوح زیرین برگ قرار دارند و از بافت برگ تغذیه می کنند.
کنه تارعنکبوتی: از مهمترین آفت های رایج این روزهای گلخانه ها به ویژه در گلخانه های پرورش گل رز کنه تارعنکبوتی است. مقدار بروز این آفت در تابستان با بالا رفتن دما و گرما بیشتر می شود و با پایین آمدن رطوبت طغیان می کند و کنترل آن به دلیل کم بودن رطوبت سخت می شود. از آنجایی که همواره توصیه می شود تا در فصول گرم از رطوبت ساز برای کنترل رطوبت در محیط گلخانه بهره ببرید. نحوه عملکرد رطوبت ساز بدین شکل است که علاوه بر ایجاد رطوبت توانایی پخش نمودن سم محلول در آب را نیز دارا می باشد.
آبدزدک:عمده ترین خسارات وارده از این آفت بر روی گیاهچه های گوجه فرنگی یافت می شود..
شپشک ها: شامل شپشک های آرد آلود، شپشک های سپردار، شپشک های نرم و شپشک های ریشه در گلخانه ها دیده می شوند.

 

بیماری ها:
سفیدک داخلی
 سفیدک سطحی
ویروس موزاییک خیار
گال
پژمردگی ناشی از ورتیسلیوم
پژمردگی آوندی ناشی ازفوزاریوم
مرگ گیاهچه