ماشین آلات کشاورزی کاشت سیب زمینیماشین آلات کشاورزی مناسب جهت کاشت بهتره سیب زمینی


سیب زمینی در ایران به عنوان بیشترین محصول کشاورزی تقاضا دارد و به نوعی قوت قالب سرزمین ایران است. کاشت این محصول ارزشمند و پر تقاضا به وسیله ی دست کاری پر زحمت است که روند سرعت نیز در دنیای پر سرعت امروزی بسیار کند است. در واقع کاشت سیب زمینی با دست در دسته ی کارهای فرسایشی قرار دارد که به ندرت موجب فرسایش در انسان های می گردد. با روی کار آمدن ماشین های کاشت سیب زمینی خدمتی ارزشمند به نوع بشر شد که علاوه بر محاسنی که استفاده از این ماشین به همراه دارد کار را برای نیروی انسانی بسیار ساده تر می کند.


صنعت ساخت و تولید ماشین ها و دستگاه های کشاورزی تحولی نوین و اساسی در صنف کشاورزی به وجود آمد که از میزان کار طاقت فرسای کشاورزی کاسته و توانسته بسیاری از جوانان را به سمت این فعالیت بکشاند. با استفاده از ماشین آلات کشاورزی نوین روند کار با سرعت و دقت و ظرافت بالاتری پیش می رود و با حفظ سلامت و پاکیزگی محصول موجب پرورش محصولی با کیفیت می گردد.


در بهره وری از ماشین های کشت سیب زمینی می توان سیب زمینی ها را در فاصله ای معین و در یک ردیف مشخصی در عمق خاک قرار داد. کودهای شیمیایی را هم در کنار و زیر بذر قرار می دهند و روی بذر و کود را می پوشانند.

 

ساختمان ماشین سیب زمینی کار:


در ساخت ماشین های سیب زمینی کار نیاز کشاورز لحاظ شده و در ردیف های 2،3،4 ردیفه ساخته می شود که شامل قسمت های زیر است:
1.    شاسی
2.    مخزن سیب زمینی: سیب زمینی ها برای کاشت در این قسمت ریخته می شوند
3.    لوله سقوط
4.    تقسیم کننده: موزع ها سه نوع اند: 1. افقی   2. چنگک دار   3.زنجیری پیاله دار
5.    شیار باز کن
6.    خاک دهنده
7.    صندلی
8.    چرخ متحرک:
عامل حرکت ماشین
9.    مالبند: اتصال دهند بین نیروی کششی و ماشیت است.
10.    علامت گذار
 

 

در ماشین های سیب زمینی کار لوله سقوط به شکل استوانه ای طراحی شده است که از جنس پلاستیک است و قابلیت انعطاف دارد. در بعضی از این ماشین آلات کشاورزی لوله ی سقوط تعبیه شده به صورت عمودی نیست و دارای شیب می باشد تا مانع آسیب و ضربه به جوانه ی سیب زمینی شود.

 

سرعت در کاشت به وسیله ی دستگاه سیب زمینی کار به عوامل زیر بستگی دارد:
1.    سرعت کارگر: سرعت کارگر در قرار دادن سیب زمینی ها در موزع و یا در لوله سقوط تعیین کننده سرعت دستگاه می گردد.
2.    تعداد کارگر: در برخی از ماشین های کاشت دو ردیف صندلی تعبیه شده است تا با افزایش تعداد کارگر روند سرعت کار بالا تر رود.
3.    فاصله ی کاشت: در فواصل بیشتر کاشت سرعت بالا تر می رود.
4.    موقعیت زمین: هموار بودن سطح زمین عامل مهمی در حرکت و افزایش سرعت ماشین دارد.