ماشین آلات کشاورزی مناسب کاشتماشین آلات کشاورزی مناسب کاشت


کشاورزی از دسته ی کار و فعالیت مورد اهمیت کشور ایران است که بخش اعظمی از اقتصاد را می گرداند. در کنار تجربه ی لازمه برای کاشت و کشت محصول و دانش کافی، ماشین ها و ادوات کشاورزی نقشی مهمی در سرعت و کیفیت محصول ایفا می کند. ماشین آلات کشاورزی کاشت تاریخچه ی طویلی دارد و به چینی ها بر می گردد. قبل از اختراع و استفاده از این ماشین آلات، روش کاشت به صورت دستی صورت می پذیرفت بدین شکل که پس از انجام شخم زنی جهت آماده نمودن زمین برای کاشت، بذر را به صورت دستی بر روی زمین می پاشیدند و بعد از این مرحله آنها را به دل خاک هدایت می نمودند طبیعتا انجام این امر در مزرعه ای چندین هکتاری بسیار طاقت فرسا و سخت بود. اما امروزه با روی کارآمدن ماشین آلات کشاورزی سختی و کار فرسایشی کشاورزی را کمتر از قبل نموده است.
امروزه در صنعت کشاورزی و تولیدات محصول، سرعت و به ویژه کیفیت حرف اول را می زند. علم و دانش کشاورزی و مورد اقبال قرار گرفتن محصولات ارگانیک ویژگی مهم دیگری را در کنار سرعت و کیفیت تعریف کرد که آن طبیعی بودن محصول و عدم استفاده از مواد شیمیایی برای دستیابی به محصول با کیفیت و سالم است. کشاورزی نوین این مسئله را به خوبی درک نموده و سعی در تولید محصولاتی که سلامت در آنها اولویت باشد.

 

ماشین ها و ادوات کشاورزی در سه دسته تقسیم بندی می گردند:
•    بذرکارها
•    نشا کارها
•    ماشین آلات کاشت سیب زمینی

 

ماشین های بذرکار:


پراکنده: همانطور که از نام این ماشین کشاورزی پیداست عمل کاشت بذر به وسیله ی آن به صورت پراکنده و درهم است. نحوه کارکرد این بذرکار درهم است اما مزیت های آن نسبت به کاشت بذور به وسیله ی دست بیشتر است و موجب می شود به طور یکنواخت و منظم تر بر روی زمین قرار بگیرند و علاوه بر آن این قبیل از ماشین آلات کشاورزی سرعت افزایش یافته و هزینه ی نیروی انسانی کاهش می یابد.

 

خطی: طریقه ی کارکرد این ماشین آلات کشاورزی به دین صورت است که ابتدا شیارهایی را دل زمین زراعی باز می کند و بذر را داخل این شیارها قرار می دهد و خود این ماشین ها روی بذر ها را می پوشانند. این کار باعث می شود تا دیگر نیازی به هدایت بذر ها در زمین نباشد. برخی از این ماشین ها مجهز به این ویژگی هستند که می توان با اعمال تنظیمات عمق مناسب برای کاشت و همینطور فاصله ی ردیف ها را مشخص نمود و به علاوه آن قابلیت تنظیم بذر در واحد سطح را نیز دارا می باشد. که تمام این ویژگی ها سرعت عمل را بیشتر می کند و از کار فرسایشی انسانی جلوگیری به عمل می آورد.

 

محاسن ماشین آلات کشاورزی برای کاشت:
افزایش سرعت در کاشت
کنترل میزان بذر مصرفی
عمق کاشت معین و قابل تنظیم
یکنواختی و نظم در کاشت بذر

 

نگه داری و تعمیر ادوات کشاورزی:
اصلی ترین عاملی که باعث می شود ماشین های کشاورزی تخریب شوند رطوبت است که موجب زنگ زدگی می شود. از آنجایی که کودهای شیمیایی خاصیت جذب رطوبت را دارند زودتر باعث می شوند فرسودگی شود. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است در پایان کار موزع ها تمیز شود.