ضروری ترین تجهیزات گلخانه ایضروری ترین تجهیزات گلخانه ای


پرورش گیاهان و محصولات غذایی در دسته ی کارهای مهم در اقتصاد و نیاز بازار است که هر چه میزان کیفیت محصولات بیشتر باشد موفقیت و سود حاصله از فروش و صادرات به دست شخص بیش از پیش خواهد بود.
امروزه با مورد توجه قرار گرفتن محصولات ارگانیک افرادی که زودتر دست به کار شده و اقدام به تولید محصولات با کیفیت و ارگانیک نموده اند بیش از سایر افراد موفق بوده و توانسته اند جای مناسبی در بازار برای عرضه ی تولیدات خود بدست بیاورند. پرورش های
گلخانه ای نیز این بستر را برای پرورش گیاهان خارج از زمان فصلی خود فراهم آورده اند تا بتوان بدین وسیله به غیر از فصل محصول مورد نظر آن را در دسترس داشت.

امروزه نیز با شدت گرفتن میزان زندگی شهری و محصولات شیمیایی و استنشاق دودها و آلاینده ها علاقه ی افراد به محصولات و مواد غذایی ارگانیک بیش از محصولات تا تکنیک های سم پاشی شیمیایی شده است و در آینده ای نزدیک بخش عمده بازار مصرف را به دست خواهد گرفت.
حال برای پرورش های گلخانه ای چه تجهیزاتی مورد نیاز است و کدام یک از این تجهیزات ضروری تر و در اولویت می باشد. و از آنجا که
تجهیزات گلخانه ای مدرن و کاربردی از ارکان اصلی راه اندازی و بهره وری از گلخانه ها می باشد که به دستیابی به محصولی با کیفیت منجر می گردد.
در پرورش های گلخانه ای که نقش بسزایی در سبد خانوار دارد تجهیزات گلخانه ای مورد نیاز است که در ذیل به بیان برخی از آنها می پردازیم.

 


انواع تجهیزات گلخانه ای :

    سازه و پوشش گلخانه: در رابطه با انواع سازه هایی که می توان برای ایجاد گلخانه و همچنین انواع پوشش های گلخانه ای که می توان از آن بهره وری نمود و در مقالات پیشین به کرات توضیح داده شده است و مزایا و معایب هر یک نیز بررسی و مورد مقایسه قرار گرفته، که تنها با مراجعه به آنها می توانید نیاز خود را مرتفع سازید.
  
 بستر کاشت
    تهویه
    سرمایش و گرمایش

    نور مورد نیاز: میزان نور دریافتی گیاه ارتباط مستقیمی با انتخاب نوع پوشش گلخانه دارد. نوع پوشش گلخانه و میزان نور عبوری از آن تعیین کننده میزان نور موجود در گلخانه می باشد. البته در ایجاد نور مصنوعی برای گیاه و استفاده از این تکنیک نیز میتواند در تهیه نور مورد نیاز گیاه موثر واقع شود.
 
   تاسیسات گلخانه ای
    سیستم آبیاری: آبیاری هر گیاه در کنار خاک و نور، برای رشد محصول بسیار مورد اهمیت است. آبیاری پیشنهاد شده برای آبیاری در گلخانه ها استفاده از بوم آبیاری است. در مقاله ی " آبیاری گلخانه با بوم آبیاری
" در رابطه با نحوه کارکرد بوم آبیاری و تنظیماتی که می توان بر روی این تجهیزات گلخانه ای اعمال نمود به صورت کامل توضیح داده شده است.

 

به طور کلی پرورش های گلخانه ای که به طور مداوم نیاز به کنترل مکرر و دقیق شرایط محیطی و بستر رشد گیاه دارد و به دلیل حساس بودن گیاهان، استفاده و بهره وری از تجهیزات گلخانه ای به منظور رشد و نمو بهتر گیاه و کسب محصولی با کیفیت و درجه یک غیر قابل چشم پوشی است.