مزیت کاشت نشا در مقابل کاشت بذر در زمیناگر مقالات پیشین ما را مطالعه کرده باشید در رابطه با این روش کاشت و سینی های نشا و دستگاه هایی ( سیدر )  که این عمل را انجام می پذیرند صبحت کرده و از مزیت های دستگاه سیدر برای کاشت به روش نشا و همچنین سینی های مورد نیاز که برای بهره وری در این امر مورد استفاده قرار می گیرند توضیح داده شده است.

 

مزایای کاشت نشا

1.    کاهش میزان دفعات آبیاری بذور: در کاشت بذر در دل زمین تعداد دفعات آبیاری به مراتب بیشتر از روش کاشت نشا یی می باشد و دلیل آن نیز دقت و کنترل رشد ابتدایی بذر در گلخانه که به مدت دو ماه زمان نیاز دارد می باشد و آبیاری در آن به صورت کنترل شده و طبق برنامه ریزی است و براساس نیاز هر نشا به آن ها آبیاری می گردد. البته علاوه بر کاهش هزینه های مصرفی آب در هزینه های استخدام کارگر نیز مقرون به صرفه خواهد بود.

 

2.    بهره برداری از نوبرانه: پیش رس نمودن محصول و بهره وری از سود حاصله از نوبرانه برای کشاورزان بسیار دلچسب و عالی خواهد بود. کاشت به روش نشا و پرورش اولیه ی بذر در گلخانه امکان پرورش گیاه زودتر از موعد مقرر را فراهم می آورد. دوره ی رشد اولیه ی بذر بسیار حساس است. که در روش کاشت بذر در زمین به دلیل قرار گرفتن در شرایط جوی متغیر و نامساعد ممکن است به روند رشد آسیب بزند اما در پرورش های نشا حداقل محصول 40 روز زودتر از روش غیر نشا به بازار مصرف می رسد.


3.    تراکم چشمگیر بوته: به دلیل خطای بسیار جزئی و حتی صفر بودن میزان خطا و عدم احتیاج به واکاری نشا در سینی نشا در این روش کاشت یی شاهد پر تراکم بودن مناسب بوته ها و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر عملکرد و حداکثر استفاده از زمین زراعی می باشیم.

 

4.    کیفیت بالای محصول: از آنجایی که روش کاشت نشا کمترین میزان صدمات در حد صفر را به مرحله ی بسیار مهم رشد اولیه وارد می کند و همچنین عدم نیاز به واکاری محصولی با کیفیت و یکدست در نتیجه ی کاشت شاهد هستیم.


5.    حذف هزینه ی پلاستیک: از آنجایی که اخیرا در کشاورزی برای پیش رس نمودن محصول از پلاستیک، نیروی انسانی، مفتول کشی استفاده می کنند و هزینه هایی را در بر خواهد داشت که این روش علاوه بر کارایی مطلوب تر موجب حذف هزینه های فوق می گردد.

 

6.    عدم انتقال بیماری ها: عدم ضدعفونی کردن بستر نشا ها در روش سنتی موجب انتقال بسیاری از بیماری ها و قارچ ها و حشرات به وجود می آید که لطماتی به محصول و نتیجه ی نهایی وارد می کند و در کیفیت محصول تاثیر سو خواهد گذاشت. اما در روش عنوان شده و استفاده از سینی نشا به دلیل استریل نمودن بسترهای رشد نشا این موضوع کاملا منقضی گشته است.