مزیت کاشت نشا در مقابل کاشت بذر در زمیناگر مقالات پیشین ما را مطالعه کرده باشید در رابطه با این روش کاشت و سینی های نشا و ماشین هایی که عمل کاشت بذر در سینی نشا را انجام می دهند (سیدر)، صبحت کرده و از مزیت های دستگاه سیدر برای کشت مکانیزه بذر و تهیه نشا و همچنین سینی های مورد نیاز که برای بهره وری در این امر مورد استفاده قرار می گیرند مواردی را بیان کردیم.

 

مزایای کاشت نشا

1.    کاهش میزان دفعات آبیاری بذور: در کاشت بذر در دل زمین تعداد دفعات آبیاری به مراتب بیشتر از روش کاشت نشا یی می باشد و دلیل آن نیز دقت و کنترل رشد ابتدایی بذر در گلخانه می باشد که آبیاری در آن به صورت کنترل شده و طبق برنامه ریزی است و براساس نیاز هر نشا به مقدار کنترل شده آبیاری صورت می گیرد. البته علاوه بر کاهش هزینه های مصرفی آب در هزینه های استخدام کارگر نیز مقرون به صرفه خواهد بود.

 

2.    بهره برداری از محصول نوبرانه: پیش رس نمودن محصول و بهره وری از سود حاصله از نوبرانه برای کشاورزان بسیار دلچسب و عالی خواهد بود. کاشت نشایی و پرورش اولیه ی بذر در گلخانه امکان باردهی گیاه زودتر از موعد مقرر را فراهم می آورد. دوره ی رشد اولیه ی بذر بسیار حساس است. که در روش کاشت بذر در زمین به دلیل قرار گرفتن در شرایط جوی متغیر و نامساعد ممکن است به روند رشد آسیب بزند اما در پرورش های نشا حداقل محصول 40 روز زودتر از روش کاشت مستقیم بذر به بازار مصرف می رسد.


3.    تراکم چشمگیر بوته: به دلیل خطای بسیار جزئی و عدم احتیاج به واکاری نشا در سینی نشا در این روش کاشت نشایی شاهد تراکم مناسب بوته ها و در نتیجه موجب افزایش چشمگیر عملکرد و استفاده حداکثری از زمین زراعی خواهیم بود. 

 

4.    کیفیت بالای محصول: از آنجایی که در روش کاشت نشایی کمترین میزان صدمه به مرحله ی بسیار مهم رشد اولیه وارد می شود و معمولا عدم نیاز به واکاری خواهیم داشت بنابراین محصولی با کیفیت و یکدست را شاهد هستیم.


5.    حذف هزینه ی پلاستیک: از آنجایی که اخیرا در کشاورزی برای پیش رس نمودن محصول از پلاستیک، نیروی انسانی، مفتول کشیو . . . استفاده می کنند و هزینه هایی را در بر خواهد داشت که این روش علاوه بر کارایی مطلوب تر موجب حذف هزینه های فوق می گردد.

 

6.    عدم انتقال بیماری ها: در روش کشت نشایی و استفاده از سینی نشا به دلیل استریل نمودن بسترهای رشد نشا این عامل بیماری زا حذف گشته و نشای با کیفیت و در نتیجه گیاه و محصول بسیار خوب و پربار خواهیم داشت.

 

7. امکان کنترل آسان شرایط محیطی در تولید نشا: شرایط محیطی مانند دما، رطوبت و . . . تاثیر بسیار مهمی بر جوانه زنی بذور خواهد داشت. امکان کنترل و تنظیم این شرایط در محیط نشاخانه به سبب کوچک و محدود بودن مکان بسیار ساده تر است نسبت به کشت مستقیم بذر در زمین اصلی.  

8- صرفه جویی در مصرف انرژی: جوانه زنی بذر در دمای خاصی اتفاق می افتد و نوسانات دمایی تاثیر منفی در رشد جوانه ها خواهد داشت. هنگام تهیه نشا در محیط کوچک نشاخانه امکان کنترل شرایط دمایی با صرف انرژی کمتری خواهد بود.

9- رشد همزمان بوته ها: در کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی معمولا تعدادی از بذور جوانه نمیزنند و نیاز به واکاری خواهد بود. پس از واکاری و رشد بوته جدید در حالی که بوته های قبلی در حالت دو تا سه برگی هستند درواقع رشد همزمان بوته ها را نخواهیم داشت. پس برای جلوگیری از این مشکل و رشد همزمان بوته ها بهترین راه کاشت نشا است.

10- بالا بردن کمیت و کیفیت بوته ها: زمانی که از نشا استفاده شود درحالی که نشا هم در بهترین حالت رشد داده شده، تا انتهای دوره باعث افزایش بهره وری گلخانه خواهد بود چرا که از همان ابتدا کشت کاملا قوی و محکم شروع شده و بوته در بهترین حالت خود قرار دارد.