مشاوره تخصصی تیداگروه صنعتی تیدا با تیمی متخصص و حرفه ای در زمینه احداث و تجهیز گلخانه، کشت بافت و نشا پیوندی و....در  خدمت جامعه کشاورزی ایران می باشد. جهت مشاوره های حرفه ای با ما تماس بگیرید