گزارشی از همایش روز مزرعه کلزا و ماشین نشاکار کلزاگروه صنعتی تیداپارس در همایش روز ملی مزرعه کلزا در شهرستان دزفول استان خوزستان شرکت نمود. این همایش با هدف ترویج و اهمیت کشت نشایی کلزا توسط مرکز تحقیقات صفی آباد شهرستان دزفول برگزار شد. این همایش با حضور کشاورزان فعال در زراعت کلزا، شرکت های تولیدکننده در زمینه کلزا و نشاکاری کلزا و نیز جمعی از کارکنان ادارت جهاد کشاورزی منطقه برگزار شد.

گروه صنعتی تیداپارس تولید کننده ماشین های گلخانه و کشاورزی، به دعوت مرکز تحقیقات صفی آباد با نمایش ماشین نشاکار کلزا در این همایش شرکت نمود. نشاکار کلزا تیداپارس در مدل چهار ردیفه برای کشت نشایی کلزا بصورت مکانیزه کاربرد دارد. 

کلزا پس از غلات مهمترین محصول استراتژیک کشور است. کشت کلزا صرفه اقتصادی بالایی دارد. قیمت فروش دوبرابری آن نسبت به گندم آن را تبدیل به محصولی با صرفه کرده است. یکی از موانع برای رسیدن به تناژ حداکثری محصول کلزا، یخبندان های پاییزی است که موجب کاهش ۵۰ درصدی سبز شدن گیاه می شود. تغییر الگوی کشت و جایگزین کردن کشت نشایی کلزا، موجب برطرف کردن این مانع می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده و اطلاعات بدست آمده از کشاورزان نوآور و پیشرو، میزان محصول تولیدی در کشت نشایی کلزا تا ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. 

نشاکاری کلزا بصورت دستی غیر اقتصادی است. به همین منظور تیداپارس ماشین نشاکار کلزا با قابلیت تنظیم فواصل کشت نشا در هردیف و تنظیم فاصله بین ردیف ها را تولید و معرفی نموده است.

برای اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ نشاکا کلزا با شماره های شرکت تماس بگیرید:

09904823436 الی 39

02634209120 الی 24

 

گزارش تصویری شرکت تیداپارس از همایش روز مزرعه کلز با هدف تاکید بر اهمیت کشت نشایی کلزا