حضور تیداپارس در همایش روز ملی مزرعه کلزا 

گروه صنعتی تیداپارس تولیدکننده کاملترین مجموعه ماشین آلات کشت نشایی کلزا 

همایش "روز مزرعه ملی کلزا" در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول استان خوزستان در تاریخ دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸، برگزار می گردد. در این همایش از شرکت تیداپارس به عنوان تولیدکننده کاملترین مجموعه ماشین آلات کشت نشایی کلزا، جهت شرکت در این همایش دعوت شده است. در این همایش نمایشگاه ماشین آلات مرتبط با زراعت کلزا نیز دایر خواهد بود و شرکت های تولیدکننده دستاوردهای خود را در معرض نمایش قرار خواهند داد.

در این نمایشگاه، ماشین "نشاکار مزرعه" تیداپارس نیز در راستای معرفی و ترویج کشت نشایی کلزا شرکت خواهد داشت.

در روزهای آینده گزارش های کاملتری از روز ملی مزرعه کلزا و نمایشگاه ماشین های زراعت کلزا را به اطلاع می رسانیم

 

 

همایش "روز مزرعه ملی کلزا"

مرکز تحقیقات صفی آباد- دزفول
استان خوزستان

دوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸