تیدا در پنجمین نمایشگاه بین المللی دوحه قطر گروه صنعتی تیدا با حضور مقتدرانه خود در نمایشگاه بین المللی قطر، 2-6 فروردین 96، در کنار کشورهای انگلیس، هلند، فرانسه و.... نماینده شایسته ای برای صنعت ایران بود. نمایندگی فروش تیدا در دوحه همزمان با نمایشگاه، با برگزاری دمو در مزرعه، از فروش های پیشین تیدا، معرفی مناسبی را ارائه دادند.