گروه صنعتی تیداپارس

تولید کننده ماشین های گلخانه ای و تجهیزات بانک نشاء شامل: خط تولید اتوماتیک سینی نشاء، ربات پیوندزن نشاء، بذرکار سینی نشاء (سیدر)، انواع خاک پرکن گلخانه (گلدان و کیسه)، رطوبت ساز، بوم آبیاری

ماشین آلات کشاورزی شامل: نشاکار مزرعه، انواع کودپاش های دامی زراعی و کودریز صیفی با مخزن 6.5 و 3.5 متر مکعبی، کودریز مالچر صیفی

و ماشین های باغبانی شامل کودریز دامی باغی

 

 

 

طراحی سایت در کرج رایان وب