گروه صنعتی تیدا

تولید کننده تجهیزات و ماشین های تولید نشا و گلخانه ای شامل: خط تولید اتوماتیک سینی نشا، ربات پیوندزن نشا، بذرکار سینی نشا (سیدر)، خاک پرکن گلخانه (گلدان و کیسه)، رطوبت ساز، بوم آبیاری

ماشین آلات کشاورزی شامل انواع کودپاش های دامی زراعی و صیفی با مخزن 6.5 و 3.5 متر مکعبی، کودریز مالچر صیفی

و ماشین های باغبانی شامل کودریز دامی باغی

 

 

 

طراحی سایت در کرج رایان وب